خدمات مراقبتي و پرستاري مرکز سالمندان فرزانگان

مراقبت صحیح از سرفصل های اصلی در بخش نگهداری از سالمندان محسوب می شود . در این مرکز مراقبت مداوم از سالمندان در زمینه های مختلف تغذیه ای ، بهداشتی و غیره توسط همکارانی انجام می شود که برای این کار به طور تخصصی در همین مرکز به طور مرتب آموزش می بینند.

مراقبت صحیح از سرفصل های اصلی در بخش نگهداری از سالمندان محسوب می شود . در این مرکز مراقبت مداوم از سالمندان در زمینه های مختلف تغذیه ای ، بهداشتی و غیره توسط همکارانی انجام می شود که برای این کار به طور تخصصی در همین مرکز به طور مرتب آموزش می بینند .
در مورد عزیزان سالمندی که به علت بیماری و یا از دست دادن برخی تواناییهای جسمی نیاز به مراقبتهای خاص دارند خدمات مربوطه به طور روزانه انجام می شود . همچنین جهت تمامی سالمندان ماهانه برنامه هایی برای بهداشت ظاهری ، آرایش و پیرایش ترتیب داده شده است که این امر توسط موسسات طرف قرارداد به طور حضوری در مرکز و یا در خارج آن صورت می گیرد.‏

یک کادر آشنا به مسائل سالمندان مشتمل بر کارشناسان پرستاری به طور شبانه روزی و تمام وقت بر نحوه مراقبت از سالمندان ، تحقق برنامه های اعلام شده و انجام صحیح موارد درمانی نظارت داشته و براین امور مدیریت می کند . به دلیل استفاده از پرسنل مجرب در این مرکز امکان ارایه خدمات تخصصی پرستاری مانند سونداژ، گاواژ، پانسمان های زخم بستر و مراقبت های بعد از عمل جراحی وجود دارد.


خدمات مراقبتي و پرستاري مرکز سالمندان فرزانگان

خدمات مراقبتي و پرستاري مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

خدمات مراقبتي و پرستاري مرکز سالمندان فرزانگان

اخبار سایت

خدمات درمانی و توانبخشی مرکز سالمندان فرزانگان شیراز
خدمات درمانی و توانبخشی مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی تحت مدیریت پزشک و مدیر درمانی مرکز به طور روزانه و در صورت نیاز شبانه روزی صورت میگیرد. همه سالمندان در ابتدای ورود به مرکز تحت معاینات دقیق پزشکی و توانبخشی قرار می گیرند و پرونده های مربوطه برای ایشان تشکیل می گردد.


1395/01/26
افتتاح وب سایت مرکز سالمندان فرزانگان شیراز
افتتاح وب سایت مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

افتتاح وب سایت مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

این مرکز جهت ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به سالمندان عزیز در شهر شیراز راه اندازی شده است


1395/01/25

خدمات درمانی و توانبخشی مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی تحت مدیریت پزشک و مدیر درمانی مرکز به طور روزانه و در صورت نیاز شبانه روزی صورت میگیرد. همه سالمندان در ابتدای ورود به مرکز تحت معاینات دقیق پزشکی و توانبخشی قرار می گیرند و پرونده های مربوطه برای ایشان تشکیل می گردد.