مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید

مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید واقع در گویم زیتون ۵ فرعی ۱۲ با مساحتی بالغ بر ۳هزار متر دارای طبیعتی زیبا و سبز با هوای خوب می باشد.همچنین دارای کادر مجرب شامل روانپزشک،پزشک عمومی،مسول فنی،پرستار،روانشناس ،مددکار،کاردرمانگر میباشد که متمرکز بر ویزیت روانپزشک،مشاوره،ویزیت پزشک عمومی،مراقبت شبانه روزی پرستاری و فعالیتهای کاردرمانی و ورزشی ومشار‌کتهای گروهی و حرفه اموزی می باشد.

مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید

مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید

مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید مرکز شبانه روزی اعصاب و روان امید

اخبار سایت

خدمات درمانی و توانبخشی مرکز سالمندان فرزانگان شیراز
خدمات درمانی و توانبخشی مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی تحت مدیریت پزشک و مدیر درمانی مرکز به طور روزانه و در صورت نیاز شبانه روزی صورت میگیرد. همه سالمندان در ابتدای ورود به مرکز تحت معاینات دقیق پزشکی و توانبخشی قرار می گیرند و پرونده های مربوطه برای ایشان تشکیل می گردد.


1395/01/26
افتتاح وب سایت مرکز سالمندان فرزانگان شیراز
افتتاح وب سایت مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

افتتاح وب سایت مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

این مرکز جهت ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به سالمندان عزیز در شهر شیراز راه اندازی شده است


1395/01/25

خدمات درمانی و توانبخشی مرکز سالمندان فرزانگان شیراز

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی تحت مدیریت پزشک و مدیر درمانی مرکز به طور روزانه و در صورت نیاز شبانه روزی صورت میگیرد. همه سالمندان در ابتدای ورود به مرکز تحت معاینات دقیق پزشکی و توانبخشی قرار می گیرند و پرونده های مربوطه برای ایشان تشکیل می گردد.